im. Mikołaja Kopernika w Bytomiu

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

08.09.2020

zebranie

Podanie informacji o podstawach programowych, sposobie oceniania. Potwierdzenia w dziennikach lekcyjnych

06.10.2020

zebranie

 

10.11.2020

zebranie

 

22.12.2020

konsultacje

Podanie zagrożeń oceną niedostateczną oraz obniżoną oceną z zachowania.

09.02.2021

konsultacje

 

09.03.2021

zebranie

 

13.04.2021

zebranie

 

11.05.2021

konsultacje

Podanie zagrożeń oceną niedostateczną oraz obniżoną oceną z zachowania.

15.06.2021

 

Przekazanie w formie pisemnej informacji o wszystkich planowanych ocenach końcowo rocznych.


Copyright © 2019. All Rights Reserved.