im. Mikołaja Kopernika w Bytomiu

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

10.09.2019

zebranie

Podanie informacji o podstawach programowych, sposobie oceniania. Potwierdzenia w dziennikach lekcyjnych

08.10.2019

konsultacje

 

12.11.2019

zebranie

 

03.12.2019

konsultacje

Podanie zagrożeń oceną niedostateczną oraz obniżoną oceną z zachowania.

07.01.2020

zebranie

Podsumowanie pierwszego semestru

10.03.2020

konsultacje

 

21.04.2020

zebranie

 

12.05.2019

konsultacje

Podanie zagrożeń oceną niedostateczną oraz obniżoną oceną z zachowania.

16.06.2019

zebranie

Przekazanie w formie pisemnej informacji o wszystkich planowanych ocenach końcowo rocznych.


Copyright © 2019. All Rights Reserved.