im. Mikołaja Kopernika w Bytomiu

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

Grono Pedagogiczne
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
mgr Ewa Wrtóblewska kl. 1B
mgr Mariola Kulczycka kl. 2B  (także matematyka)
mgr Weronika Niemiec (także wychowanie do życia w rodzinie) kl. 3B
mgr Bernadeta Nowak kl. 1A
lic. Beata Szulc kl. 3A
mgr Iwona Zwadło kl. 2A
 
JĘZYK POLSKI
mgr Jolanta Stec 
mgr Ewa Błasiak kl. 6C
mgr Iwona Zwadło
mgr Agnieszka Cichowska kl.4B
 
JĘZYK ANGIELSKI i NIEMIECKI
mgr Justyna Bałaga (j.angielski, historia) kl. 7
mgr Elżbieta Dobrzycka (j.angielski) kl. 6B

mgr Sylwia Wójcik (j.angielski)

mgr Patrycja Przywara (j.niemiecki, biologia) kl.8A

mgr Agnieszka Szota (j.angielski,  j.niemiecki) kl 6A

 
MATEMATYKA
mgr Barbara Rajfur kl. 4C
mgr Stanisław Kulmaczewski  (także informatyka, technika) kl. 5B
mgr Barbara Foryś (także informatyka) kl. 8B
mgr Mariola Kulczycka
 
CHEMIA
mgr Marta Wierzyk
 
HISTORIA oraz WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
mgr Jacek Wadowski (historia)
mgr Justyna Bałaga (historia)
 mgr Katarzyna Belka (wiedza o społeczeństwie)
 
BIOLOGIA
mgr Patrycja Przywara
 
GEOGRAFIA/PRZYRODA
mgr Justyna Pinocy-Suchy kl. 5A
 
FIZYKA
mgr Michał Wadowski  kl. 8C
 
PRZYRODA
mgr Justyna Pinocy-Suchy
 
MUZYKA
mgr Mieczysław Setla
 
PLASTYKA
mgr Dominika Grudzień- Porwolik 
 
INFORMATYKA
mgr Stanisław Kulmaczewski (uczy także techniki)
mgr Jadwiga Gilner 
mgr Bartłomiej Zbączyniak
mgr Barbara Foryś (uczy także matematyki) kl. 8B
 
WYCHOWANIE FIZYCZNE
mgr Monika Podora kl.4A

mgr Leszek Legut 

mgr Ewelina Paprocka-Talik
 
RELIGIA
Irena Ochman
mgr  Michalina Kazior kl. 8D
 
PEDAGOG SZKOLNY/LOGOPEDA/PSYCHOLOG/REWALIDACJA
mgr Barbara Findysz - pedagog
mgr Benita Selegrat - pedagog specjalny
mg  Jolanta Jaworska- psycholog
 Magdalena Topolewska-Mróz - rewalidacja
 
EUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
 Ireneusz Krzyszkowski
 
DORADZTWO ZAWODOWE
mgr Aneta Dykierek
 
BIBLIOTEKA
mgr Agnieszka Witkowska
 
ŚWIETLICA SZKOLNA
lic. Magdalena Jankiewicz - kierownik
mgr Anna Kużdżał
mgr Ewa Mistalska 
Małgorzata Brix
Aleksandra Korzekwa


Copyright © 2019. All Rights Reserved.