im. Mikołaja Kopernika w Bytomiu

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

KLAUZULA INFORMACYJNA – YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) - RODO,  informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 4 z siedzibą
w Bytomiu, przy ul. Chrobrego 9 tel. 32 281 30 35 e-mail. sp4_bytom@op.pl

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35, 

e-mail iod_edu@um.bytom.pl

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:
 2. na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie i celu określonym w treści udzielonej zgody na publikację danych osobowych na kanale placówki prowadzonym na portalu społecznościowym YouTube,
 3. na podstawie uzasadnionego interesu administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu prowadzenia przez placówkę kanału na portalu społecznościowym YouTube i za jego pośrednictwem promowania działalności placówki (poprzez ikonę „Subskrybuj”) oraz komunikacji za pomocą dostępnych funkcjonalności serwisu YouTube (komentarze, czaty, wiadomości) w zakresie danych identyfikacyjnych konto oraz opublikowanych na kanale;
 1. Odbiorcy danych osobowych w związku z prowadzeniem przez Administratora kanału na portalu YouTube jest właściciel Google LLC, Mountain View (California), USA na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Google LLC dostępnych pod adresem https://www.youtube.com/intl/pl/about/ . Ponadto odbiorcami stają się inni użytkownicy aplikacji, którzy korzystają oraz przeglądają treści kanału placówki;
 1. Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora:
 2. dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,
 3. dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu,
 4. niezależnie od wskazanych okresów przetwarzania danych przez Administratora własne okresy przechowywania danych może stosować administrator portalu YouTube;
 1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  (UE 2016/679)
 2. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, z zastrzeżeniem charakteru przepływu danych
  w ramach działalności serwisu YouTube. Serwis YouTube  może profilować Państwa dane osobowe więcej informacji pod adresem https://www.youtube.com/intl/pl/about/
 3. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych
  w ramach serwisu YouTube. Serwis YouTube może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego więcej informacji pod adresem https://www.youtube.com/intl/pl/about/ ;
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ze względu na zasady działania portalu YouTube jest nieodłącznie w przypadku korzystania z wybranych funkcjonalności serwisu.


Copyright © 2019. All Rights Reserved.