im. Mikołaja Kopernika w Bytomiu

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

szesciolatek ŚWIETLICA

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA ŚWIETLICY

Świetlica czynna jest

od godz. 6.30 do godz. 17.00
(od poniedziałku do piątku).
 

Prowadzi działalność wychowawczo-opiekuńczą przeznaczoną dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4.

Jest  miejscem, w którym dzieci rodziców czynnych zawodowo, spędzają czas przed rozpoczęciem zajęć oraz po ich zakończeniu.
Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, wspomaganie w rozwijaniu zainteresowań i odrobieniu prac domowych. Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy również o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się, wyrabiania umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich emocji.

W tym roku szkolnym zajęcia świetlicowe w poszczególnych grupach prowadzą następujący wychowawcy:

GRUPA I

lic. Diana Niedziela

GRUPA II

mgr Barbara Bartela

GRUPA III

mgr Anna Kużdżał

GRUPA IV

mgr Bogusława Basta

mgr Leszek Legut

GRUPA V

lic. Beata Szulc

mgr Marta Wiczko

mgr Iwona Zwadło

W NASZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ PROWADZONE SĄ NASTĘPUJĄCE ZAJĘCIA:
- Zajęcia artystyczne: plastyczne, techniczne, rękodzieło, konstrukcyjne, muzyczne, inscenizacje, drama, udział w konkursach.
- Zajęcia umysłowe: quizy, zagadki, krzyżówki, rebusy, pogadanki i rozmowy z uczniami, pomoc w odrabianiu zadań domowych, gry dydaktyczne i edukacyjne, wypowiadanie się na zadany temat.
- Zajęcia czytelnicze: czytanie książek, wierszy, prasy.
- Zajęcia sportowe: gry i zabawy ruchowe, zajęcia piłkarskie.
- Zajęcia wychowawcze: zabawy integracyjne, zajęcia wynikające z planu opiekuńczo-wychowawczego świetlicy.
- Zajęcia rozrywkowe: zabawy tematyczne, gry stolikowe, zabawy w Bawilandi.
- Zajęcia audiowizualne: oglądanie filmów i programów edukacyjnych, prezentacje multimedialne.


Copyright © 2019. All Rights Reserved.