im. Mikołaja Kopernika w Bytomiu

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

PONIEDZIAŁEK

 

Rodzaj zajęć

Prowadzący

Sala

Lekcja

Ilość

Zajęcia na basenie kl.2b

p. Zwadło

 

5,6

15

Zajęcia psych – pedag.

p. Wróblewska

18

6

1

Zajęcia matematyczno - informatyczne

p. Mistalska

25

6

 

Kółko biologiczne

p. Przywara

9

6

10

Kółko Miłośników Bytomia

p. Krawczak

26

6,7

10

Kółko taneczne

p. Mistalska

25

7

 

Kółko teatralne

p. Niedziela

18

8

10

Kółko biblioteczne

p. Kowalczyk

26

8

 

Gry i zabawy ruchowe

p. Bartela

8

8,9

 

Kółko fizyczne

p. Wadowski M.

29

9

 

 

WTOREK

Rodzaj zajęć

Prowadzący

Sala

Lekcja

Ilość

Kółko Origami

p. Niemiec

17

5

1

Zajęcia dydakt. – wyrówn. 1a

p. Kulmaczewska

12

5

 

Mistrz ortografii kl. 2

p. Nowak

13

6

 

Zajęcia dla uczniów zagrożonych dysleksją

p. Wróblewska

18

6

 

Kółko konstrukcyjne

p. Wróblewska

18

7

 

Kółko matematyczne kl. 6

p. Rajfur

30

7

 

Klub Europejski

p. Niemiec

17

7

 

Kółko wyrównawcze z j. angielskiego kl. 8

p. Bałaga

30

8

7

Kółko wyrównawcze kl. 7

p. Pinocy - Suchy

29

8

7

Kółko piłki nożnej

p. Legut

0

8,9

20

 

ŚRODA

Rodzaj zajęć

Prowadzący

Sala

Lekcja

Ilość

Kółko geograficzne kl. 8b

p. Pinocy - Suchy

28

1

5

Zespół dydakt. – wyrówn. kl. 3c

p. Niemiec

17

5

 

Zespół dydakt. – wyrówn. kl. 2a

p. Kulczycka

14

5

6

Zespół dydakt. – wyrówn. kl. 1c

p. Nowak

13

5

 

Zajęcia interdyscyplinarne

p. Kulczycka

14

6

12

Kółko przyrodniczo - plastyczne

p. Kulmaczewska

12

6

 

Kółko plastyczne

p. Grudzień

9

7

10

Kółko j. niemieckiego

p. Przywara

9

8

15

Kółko wiedzy pożarniczej

p. Kulmaczewski

21

8

13

Gry i zabawy ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej

p. Karp

0

8

1

Planszopernik 4- 8

p. Zbączyniak

23,19

7,8,9

30

 

CZWARTEK

Rodzaj zajęć

Prowadzący

Sala

Lekcja

Ilość

Kółko przyrodniczo - matematyczne

p. Szulc

15

6

 

Zespół wyrównawczy

p. Nowak

13

6

 

Zajęcia wyrówn. z matematyki kl. 2

p. Kulczycka

14

6

8

Kółko matematyczne kl. 5

p. Rajfur

30

7

5

Kółko j. angielskiego kl. 7a

p. Bałaga

29

7

20

Kółko wiedzy o ruchu drogowym

p. Kulmaczewski

20

7

15

Kółko plastyczne

p. Jankiewicz

12

8

15

Przygotowanie do egzaminu

p. Szota

23

8

10

Chór

p. Setla

28

7,8

 

 

PIĄTEK

Rodzaj zajęć

Prowadzący

Sala

Lekcja

Ilość

Siatkówka

p. Rutkowska

0

0,1

 

Zajęcia dydakt. – wyrówn.

p. Stec

3a

1

 

Zespoł dydakt. – wyrówn. 3b

p. Szulc

15

5

 

Zespoł dydakt. – wyrówn. 3a

p. Mistalska

25

5

 

Zajęcia interdyscyplinarne

p. Kulmaczewska

12

5

 

Planszopernik

p. Zwadło, p. Szota, p. Wójcik, p. Zbączyniak

11

5,6

20

Rękodzieło

p. Kużdżał

14

8

 

Kółko plastyczne

p. Grudzień - Porwolik

9

8

 


Copyright © 2019. All Rights Reserved.