im. Mikołaja Kopernika w Bytomiu

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

OBIEKT MONITOROWANY/TEREN MONITOROWANY

kamera1

Monitoring prowadzony jest przez Szkołę Podstawową nr 4 w Bytomiu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia i obejmuje wejście główne, korytarze, szatnie oraz boisko szkolne. Nagrania są przechowywane przez 7 dni. Więcej informacji można uzyskać: w sekretariacie szkoły, na stronie internetowej szkoły www.spnr4.bytom.pl, pod numerem telefonu 32 281 30 35            


Copyright © 2019. All Rights Reserved.