Szkoła Podstawowa nr 4

im. Mikołaja Kopernika w Bytomiu

Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów. Sprawy można załatwiać korespondencyjnie kierując je na adres:

Szkoła Podstawowa nr 4
ul. Chrobrego 9
41-902 Bytom

Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem Postępowania Administracyjnego. Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

Godziny urzędowania sekretariatu:
poniedziałek - piątek od 7.00 do 15.00