Szkoła Podstawowa nr 4

im. Mikołaja Kopernika w Bytomiu

Pytania

8.12.2011

DO WSZYSTKICH  ODBIORCÓW   S.I.W.Z.
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy ?prawo zamówień publicznych?,  z uwagi na wniesione do zamawiającego pytanie dotyczące przetargu na rok 2011 pn. "Zorganizowanie wyjazdu śródrocznego uczniów klas III Zielona szkoła w roku szkolnym 2011/2012"
Zamawiający przedkłada poniżej treść pytania oraz udzielonej na to pytanie odpowiedzi:

Pytanie 1:

Czy basen w ośrodku, który jest wymagany w specyfikacji na terenie ośrodka, w którym przebywają dzieci na zielonej szkole może  być jako budynek wolnostojący? Czy ma być w miejscu zakwaterowania dzieci?


Odpowiedź 1:
Basen powinien być integralną częścią budynku ośrodka. Dzieci po zajęciach na basenie, bez wychodzenia na zewnątrz, powinny przemieścić się do pomieszczeń mieszkalnych.

Jacek Wadowski
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Bytomiu