Szkoła Podstawowa nr 4

im. Mikołaja Kopernika w Bytomiu

Szkoła jest utrzymywana ze środków organu prowadzącego jako jednostka organizacyjna miasta Bytomia. Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się bezpośrednio z budżetem miasta Bytomia. Szkoła dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością stanowiącą własność komunalną miasta Bytomia. Szkoła nie posiada osobowości prawnej.