Szkoła Podstawowa nr 4

im. Mikołaja Kopernika w Bytomiu

1.  Zgodnie z § 9.3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18    stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej ? strony podmiotowe Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Jana Ignacego Paderewskiego w Katowicach ? prowadzone są w formie wydzielonej części witryny www podmiotu.

2.   Dostęp do BIP SP nr 12 w Katowicach uzyskuje się poprzez kliknięcie w prawym menu witryny ? pozycji ?BIP?.

3. Menu to przenosi internautę do wydzielonej części witryny www poświęconej prowadzeniu Biuletynu Informacji Publicznej.

4. Część BIP charakteryzuje się dedykowanym dla niej menu lewym, które prowadzi do poszczególnych zagadnień charakterze BIP.

5.     Informacje BIP są grupowane tematycznie, zaś menu umieszczone z lewej strony witryny pozwala na ich wybór.