Szkoła Podstawowa nr 4

im. Mikołaja Kopernika w Bytomiu

Szkoła prowadzi:

- ewidencji uczniów
- ewidencję wydanych świadectw ukończenia szkoły i ich duplikatów
- rejestr wydanych legitymacji szkolnych, pracowniczych oraz ich duplikatów
- ewidencję akt osobowych pracowników
- księgę druków ścisłego zarachowania
- rejestr zamówień publicznych
- rejestr zarządzeń wewnętrznych
- rejestr upoważnień
- rejestr skarg i wniosków
- rejestr korespondencji
- archiwum szkolne