Szkoła Podstawowa nr 4

im. Mikołaja Kopernika w Bytomiu

1. Uczeń po trzykrotnym upomnieniu przez nauczyciela na lekcji nie zmienia swojego zachowania. Przeszkadza, rozmawia, zajmuje się rzeczami nie związanymi z tematyką lekcji, odmawia pracy na lekcji, wychodzi z ławki, zabiera rzeczy kolegom, komentuje, odpowiada nie pytany, na głos wyraża niestosowne komentarze, Każdorazowo otrzymuje -1 pkt. Punkty wpisuje nauczyciel przedmiotu.

2. Uczeń nieodpowiednio, niegrzecznie, lekceważąco odnosi się do nauczyciela  i innych osób, podnosi głos, kłóci się, odpowiada w sposób arogancki. Każdorazowo otrzymuje -2 pkt. Punkty wpisuje nauczyciel przedmiotu.

3. Uczeń notorycznie zapomina o stosowaniu form grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam. Jeżeli po zwróceniu uwagi przez nauczyciela nadal ich nie stosuje otrzymuje każdorazowo -1 pkt. Punkty wpisuje nauczyciel przedmiotu.

4. Uczeń nie wywiązuje się z powierzonych obowiązków dyżurnego. Każdorazowo otrzymuje -1 pkt. Punkty wpisuje nauczyciel przedmiotu.

5. Uczeń nie wykonuje poleceń nauczycieli lub wykonuje w sposób niedbały -1 pkt. Punkty wpisuje nauczyciel przedmiotu.

6. Uczeń z premedytacją niszczy sprzęt, meble i wyposażenie szkolne. Każdorazowo otrzymuje -4 pkt. Punkty wpisuje nauczyciel przedmiotu lub wychowawca, jeżeli fakt zniszczenia zgłosi wychowawcy inny pracownik szkoły.

7. Uczeń z premedytacją niszczy rzeczy własne i kolegów. Każdorazowo otrzymuje -2 pkt. Punkty wpisuje nauczyciel przedmiotu.

8. Za każde kłamstwo uczeń otrzymuje -1 pkt. Punkty wpisuje nauczyciel przedmiotu.

9. Uczeń zaśmieca klasę, korytarz i otoczenie wokół szkoły. Każdorazowo otrzymuje –1 pkt. Punkty wpisuje nauczyciel przedmiotu.

10. Uczeń zaczepia  kolegów,  prowokuje  do  bójki,  pluje  na  kolegów, wyśmiewa  inne dzieci. Za  każde  takie  zachowanie otrzymuje –1 pkt. Punkty  wpisuje  nauczyciel dyżurujący lub nauczyciel przedmiotu lub wychowawca.

11. Uczeń jest agresywny w stosunku do kolegów, bierze udział w bójkach, używa siły fizycznej, znęca się psychicznie nad innymi. Za każde takie zachowanie otrzymuje –2 pkt. Punkty wpisuje nauczyciel dyżurujący lub nauczyciel przedmiotu lub wychowawca.

12. Uczeń używa niecenzuralnych słów w mowie, piśmie i na rysunkach. Każdorazowo otrzymuje –2 pkt. Punkty wpisuje nauczyciel przedmiotu.

13. Uczeń w okresie jesienno-zimowym za każdy brak obuwia zmiennego otrzymuje –1 pkt. Punkty wpisuje nauczyciel przedmiotu na pierwszej godzinie lekcyjnej według planu lekcji ucznia.

14. Uczeń w okresie jesienno-zimowym za każde nie pozostawienie odzieży wierzchniej w szatni otrzymuje –1 pkt. Punkty wpisuje nauczyciel przedmiotu na pierwszej godzinie lekcyjnej według planu lekcji ucznia.

15. Uczeń dopuścił się włamania w szkole lub poza szkołą. Każdorazowo otrzymuje –8 pkt. Punkty wpisuje wychowawca klasy.

16. Uczeń dopuścił się kradzieży na terenie szkoły i poza nią. Każdorazowo otrzymuje –8 pkt. Punkty wpisuje wychowawca klasy.

17. Uczeń został przyłapany na paleniu papierosów. Każdorazowo otrzymuje –3 pkt. Punkty wpisuje wychowawca klasy.

18. Uczeń został przyłapany na stosowaniu środków odurzających, wąchaniu kleju, używaniu narkotyków. Każdorazowo otrzymuje –3 pkt. Punkty wpisuje wychowawca klasy.

19. Uczeń został przyłapany na spożywaniu alkoholu. Każdorazowo otrzymuje –3 pkt. Punkty wpisuje wychowawca klasy.

20. Uczeń uczestniczy w działalności grupy nieformalnej i przenosi na teren szkoły destruktywne zachowania. Każdorazowo otrzymuje – 2 pkt. Punkty wpisuje wychowawca klasy.

21. Uczeń notorycznie spóźnia się na lekcje. Za każde 5 spóźnień otrzymuje –1 pkt. Punkty wpisuje wychowawca klasy.

22. Uczeń opuszcza pierwszą godzinę lekcyjną bez usprawiedliwienia. Każdorazowo otrzymuje –1 pkt. Punkty wpisuje wychowawca klasy.

23. Uczeń opuszcza godzinę śródlekcyjną. Każdorazowo otrzymuje –1 pkt. Punkty wpisuje nauczyciel przedmiotu.

24. Uczeń ucieka z ostatniej lekcji. Za każdą ucieczkę otrzymuje –2 pkt. Punkty wpisuje nauczyciel przedmiotu.

25. Uczeń samowolnie wychodzi z klasy podczas lekcji. Każdorazowo otrzymuje –1 pkt. Punkty wpisuje nauczyciel przedmiotu.

26. Uczeń samowolnie opuszcza teren szkoły w trakcie zajęć lekcyjnych i na przerwach. Każdorazowo otrzymuje –2 pkt. Punkty wpisuje nauczyciel dyżurujący lub wychowawca klasy.

27. Uczeń przynosi wychowawcy podrobione zwolnienie z lekcji, usprawiedliwienie, podrabia podpis rodzica lub dopisuje stopnie z przedmiotów. Każdorazowo otrzymuje –2 pkt. Punkty wpisuje wychowawca klasy.

28. Uczeń wyrywa kartkę z uwagami z zeszytu, nie przekazuje pisemnego wezwania rodziców do szkoły. Każdorazowo otrzymuje –1 pkt. Punkty wpisuje wychowawca klasy.

29. Uczeń ucieka z domu rodzinnego, domu rodziny zastępczej, z domu dziecka. Za każdą ucieczkę otrzymuje –3 pkt. Punkty wpisuje wychowawca klasy.

30. Uczeń wagaruje. Za każde wagary jednodniowe otrzymuje –3 pkt., za każde wagary kilkudniowe otrzymuje –6 pkt., a za każde wagary tygodniowe otrzymuje –9 pkt. Punkty wpisuje wychowawca klasy.

31. Uczeń nie przynosi usprawiedliwień za dni nieobecne w szkole. Za 5 godzin nieusprawiedliwionych otrzymuje –2 pkt., jeżeli opuścił bez usprawiedliwienia od 5 do 9 godzin otrzymuje –4 pkt. , a za każde 10 godzin bez usprawiedliwienia otrzymuje –6 pkt. Punkty wpisuje wychowawca klasy.

32. Uczeń ubliża rodzicom uczniów, innym osobom, wyśmiewa rodziny kolegów. Każdorazowo otrzymuje –1 pkt. Punkty wpisuje nauczyciel dyżurujący lub wychowawca klasy.

33. Uczeń niegrzecznie zachowuje się na wycieczce, podczas zwiedzania wystaw, w kinie, teatrze, operze. Nie reaguje na zwróconą uwagę. Każdorazowo otrzymuje –1 pkt. Punkty wpisuje wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący wycieczkę.

34. Uczeń niszczy wystrój i dekoracje szkolne na korytarzach, w gablotach, zabiera szpilki. Każdorazowo otrzymuje –1 pkt. Punkty wpisuje nauczyciel dyżurujący lub wychowawca klasy.

35.  Uczeń biernie reaguje na dziejące się zło w szkole np. przygląda się i kibicuje podczas bójki uczniów, nie próbuje załagodzić konfliktu, nie powiadamia nauczyciela. Każdorazowo otrzymuje –1 pkt. Punkty wpisuje nauczyciel dyżurujący lub wychowawca klasy.

36. Uczeń używa telefonu komórkowego lub innego sprzętu elektronicznego na lekcji. Każdorazowo otrzymuje –2 pkt. Każde następne użycie telefonu komórkowego jest równoznaczne z jego odebraniem i przekazaniem go rodzicom. Punkty wpisuje nauczyciel przedmiotu.

37. Uczeń żuje gumę na lekcji. W przypadku braku reakcji na uwagę nauczyciela otrzymuje –1 pkt. Punkty wpisuje nauczyciel przedmiotu.

38. Uczeń nie dba o schludny wygląd (nieodpowiednia długość spodni lub spódnicy, odkryte ramiona, noszenie czapek i czapek z daszkiem w czasie lekcji i podczas przerw, długie wiszące kolczyki lub w postaci dużych kół, kolczyki w innych miejscach niż uszy, malowane paznokcie, makijaż). Każdorazowo otrzymuje –1 pkt. Punkty wpisuje wychowawca klasy.

39. Uczeń zafarbował włosy. Za każde takie postępowanie otrzymuje –4 pkt. Punkty wpisuje wychowawca klasy.

40. Chłopiec nosi kolczyk. Za każde takie postępowanie otrzymuje –1 pkt. Punkty wpisuje wychowawca klasy.

41. Uczeń źle zachowuje się na przerwie (biega, skacze ze schodów, przeskakuje przez poręcz, z jego ust słychać wrzaski). Za każde takie postępowanie otrzymuje –1 pkt. Punkty wpisuje nauczyciel dyżurujący.

42. Uczeń nie nosi obowiązkowego stroju szkolnego. Za każdy brak mundurka szkolnego otrzymuje – 1 pkt. Punkty wpisuje nauczyciel przedmiotu na pierwszej godzinie lekcyjnej według planu lekcji ucznia.

Copyright © 2017 SP nr 4 Bytom. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.