Szkoła Podstawowa nr 4

im. Mikołaja Kopernika w Bytomiu

Rodzaj zajęć

Prowadzący

Sala

Lekcja

Poniedziałek

Zajęcia  dziećmi z ryzykiem dysleksji B.Nowak 26 5
Zespół dydaktyczno-wyrównawczy J.Binkofska 13 5
Zespół dydaktyczno-wyrównawczy W.Niemiec 17 5
Zespół dydaktyczno-wyrównawczy S.Wójcik 12 5
Kółko matematyczne
klasy V
B.Rajfur 30 5
Zespół dydaktyczno-wyrównawczy M.Kulczycka
14 6
Zespół dydaktyczno-wyrównawczy E.Wróblewska 18 6
Klub Europejski W.Niemiec 17 6
Kółko religijne
M.Kazior 28 6
Praca z uczniem zdolnym
A.Cichowska 21 7
Kółko gier i zabaw sportowych A.Kużdżał 8 9

Wtorek

Kółko biblioteczne E.Rutkowska 24 3
Zespół dydaktyczno-wyrównawczy J.Binkofska 13 5
Zespół dydaktyczno-wyrównawczy G.Kulmaczewska 15 5
Kółko konstrukcyjne
E.Wróblewska 18 6
Kółko taneczne
E.Mistalska 23 6
Kółko matematyczne
klasy VI
B.Rajfur 30 6
Zespół dydaktyczno-wyrównawczy I.Zwadło
11 6
Zespół dydaktyczno-wyrównawczy B.Findysz 3 6
Chór M.Wadowski 29 7
Gimnastyka korekcyjna
E.Karp 8 7
Kółko wyrównawcze
z języka angielskiego
J.Bałaga 28 7
Zespół dydaktyczno-wyrównawczy klasa VI
E.Szatan
19 7
Zespół dydaktyczno-wyrównawczy klasa VI
J.Suchy-Pinocy 9 7
EKUŚ J.Suchy-Pinocy 9 8
Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego
M.Grzyb 29 8
Piłka nożna
A.Kużdżał 0 10, 11

Środa

Zespół dydaktyczno-wyrównawczy A.Kużdżał 23 4
Zespół dydaktyczno-wyrównawczy B.Findysz 3 6
Zespół dydaktyczno-wyrównawczy E.Szatan 19 7
Kółko planszowo - językowo - ortograficzne
E.Błasiak 22 7
Kółko biblioteczne
E.Rutkowska 24 7
Koło Miłośników Bytomia
M.Krawczak 18 7,8
Zespół dydaktyczno-wyrównawczy E.Błasiak 22 8
Cheerleaderki M.Futrzyk 8 8

Czwartek

Zespół dydaktyczno-wyrównawczy B.Szulc

25

5

Kółko teatralne B.Szulc 25 6
Kółko plastyczne E. Flaszewska 12 6
Zajęcia interdycyplinarne
M.Kulczycka 14 6
Pomoc koleżeńska
M.Kazior

30

6,7

Zespół dydaktyczno-wyrównawczy A.Cichowska 21 7
Kółko Wiedzy o Ruchu Drogowym
S.Kulmaczewski

20

7

Kółko Wiedzy  Pożarniczej
S.Kulmaczewski

20

8

Kółko plastyczne
M.Jankiewicz 14 8
SKS - gry zespołowe
A.Jabłoński 12 8
Kółko teatralne M.Futrzyk 15 9

Piątek

Kółko czytelnicze
E.Mistalska 11 4
Zespół dydaktyczno-wyrównawczy B.Nowak 26 5
Kółko Gier Planszowych
Planszopernik kl.I-III
B.Zbączyniak
I.Zwadło
E.Błasiak
A.Szota
S.Wójcik
J.Gilner
19,22 6
Kółko Gier Planszowych
Planszopernik kl.I-IV
B.Zbączyniak
I.Zwadło
19 7
Kółko języka niemieckiego
A.Szota 21 7
Kółko języka angielskiego
M.Wiczko 15 8
Copyright © 2017 SP nr 4 Bytom. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.