im. Mikołaja Kopernika w Bytomiu

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły wykazali się wielką empatią i sercem dla zwierzaków będących pod opieką Fundacji Pomocy Zwierzętom CHATUL. Przekazana karma trafiła do podopiecznych Fundacji oraz najbardziej potrzebujących kotków wolno żyjących, którym jesienne chłody szczególnie dają się we znaki. Brawo!!!

cghatulszkola2019rfr


Copyright © 2019. All Rights Reserved.