im. Mikołaja Kopernika w Bytomiu

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

OGŁOSZENIE
Kwota na obiady za miesiąc listopad będzie wynosiła 90,00zł
Tj. 1 osoba x 5,00zł x 18 dni
Decyzją dyrektora szkoły 12 i 13.11. są dniami wolnymi od zajęć edukacyjnych. W tych dniach nie gotujemy obiadów.
UWAGA!!!
Wpłat należy dokonywać w terminie od 18.10.2020r. (niedziela) do 26.10.2020r. (poniedziałek)
LICZY SIĘ DATA WPŁYWU NA INDYWIDUALNE KONTO BANKOWE DZIECKA (CZYLI 26.10. PIENIĄDZE MUSZĄ JUŻ ZOSTAĆ ZAKSIĘGOWANE!!!)
Tytuł przelewu:
IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA OPŁATA ZA OBIADY ZA MIESIĄC LISTOPAD 2020
np. Jan Kowalski opłata za obiady za miesiąc LISTOPAD 2020
Nie uiszczenie wpłaty za obiady jest jednoznaczne z rezygnacją z posiłku w miesiącu LISTOPAD 2020 r.
Wpłaty dokonane po wskazanym wyżej terminie będą przelane na konto rodzica/opiekuna.
Istnieje możliwość dokonania wpłaty bez dodatkowych kosztów w banku GETIN Bank ul. Katowicka 16.

DO UISZCZENIA WPŁATY SĄ UPRAWNIONE TYLKO TE OSOBY, KTÓRE WYPEŁNIŁY I ZŁOŻYŁY NOWĄ DEKLARACJĘ OBIADOWĄ NA ROK SZKOLNY 2020/2021indeks obiadek


Copyright © 2019. All Rights Reserved.