im. Mikołaja Kopernika w Bytomiu

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

OGŁOSZENIE
Kwota na obiady za miesiąc październik będzie wynosiła 105,00zł
Tj. 1 osoba x 5,00zł x 21 dni
UWAGA!!!
Wpłat należy dokonywać w terminie od 18.09.2020r. (piątek) do 25.09.2020r. (piątek)
LICZY SIĘ DATA WPŁYWU NA INDYWIDUALNE KONTO BANKOWE DZIECKA (CZYLI 25.09. PIENIĄDZE MUSZĄ JUŻ ZOSTAĆ ZAKSIĘGOWANE!!!)
Tytuł przelewu:
IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA OPŁATA ZA OBIADY ZA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2020
np. Jan Kowalski opłata za obiady za miesiąc PAŹDZIERNIK 2020
Nie uiszczenie wpłaty za obiady jest jednoznaczne z rezygnacją z posiłku w miesiącu PAŹDZIERNIK 2020 r.
Wpłaty dokonane po wskazanym wyżej terminie będą przelane na konto rodzica/opiekuna.
Istnieje możliwość dokonania wpłaty bez dodatkowych kosztów w banku GETIN Bank ul. Katowicka 16.
DO UISZCZENIA WPŁATY SĄ UPRAWNIONE TYLKO TE OSOBY, KTÓRE WYPEŁNIŁY I ZŁOŻYŁY NOWĄ DEKLARACJĘ OBIADOWĄ NA ROK SZKOLNY 2020/2021


indeks obiadek


Copyright © 2019. All Rights Reserved.