im. Mikołaja Kopernika w Bytomiu

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

OGŁOSZENIE
Kwota za obiady w miesiącu marzec wynosi 88,00zł tj. 1 osoba x 4,00zł x 22 dni
UWAGA!!!
Wpłat należy dokonywać w terminie od 18.02.2020r. (wtorek) do 25.02.2020r. (wtorek)
LICZY SIĘ DATA WPŁYWU NA INDYWIDUALNE KONTO BANKOWE DZIECKA (CZYLI 25.02. PIENIĄDZE MUSZĄ JUŻ ZOSTAĆ ZAKSIĘGOWANE !!!)
Tytuł przelewu:
IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA OPŁATA ZA OBIADY ZA MIESIĄC MARZEC 2020
np. Jan Kowalski opłata za obiady za miesiąc MARZEC 2020
Nie uiszczenie wpłaty za obiady jest jednoznaczne z rezygnacją z posiłku w miesiącu marzec 2020 r.
Wpłaty dokonane po wskazanym wyżej terminie będą przelane na konto rodzica/opiekuna.
Istnieje możliwość dokonania wpłaty bez dodatkowych kosztów w banku GETIN Bank ul. Katowicka 16

indeks obiadek


Copyright © 2019. All Rights Reserved.