im. Mikołaja Kopernika w Bytomiu

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

OGŁOSZENIE
Kwota za obiady w miesiącu luty wynosi 80,00zł tj. 1 osoba x 4,00zł x 20 dni
UWAGA!!!
Wpłat należy dokonywać w terminie od 18.01.2020r. (sobota) do 27.01.2020r. (poniedziałek)
LICZY SIĘ DATA WPŁYWU NA INDYWIDUALNE KONTO BANKOWE DZIECKA (CZYLI 27.01. PIENIĄDZE MUSZĄ JUŻ ZOSTAĆ ZAKSIĘGOWANE !!!)
Tytuł przelewu:
IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA OPŁATA ZA OBIADY ZA MIESIĄC LUTY 2020
np. Jan Kowalski opłata za obiady za miesiąc LUTY 2020
Nie uiszczenie wpłaty za obiady jest jednoznaczne z rezygnacją z posiłku w miesiącu luty 2020 r.
Wpłaty dokonane po wskazanym wyżej terminie będą przelane na konto rodzica/opiekuna.
Istnieje możliwość dokonania wpłaty bez dodatkowych kosztów w banku GETIN Bank ul. Katowicka 16

indeks obiadek


Copyright © 2019. All Rights Reserved.