im. Mikołaja Kopernika w Bytomiu

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

DOTYCZY UCZNIÓW KLAS 1 - 3
OGŁOSZENIE
Kwota na obiady za miesiąc marzec będzie wynosiła 115,00zł
Tj. 1 osoba x 5,00 zł x 23 dni
UWAGA!!!
Wpłat należy dokonywać w terminie od 17.02.2021r. (środa) do 24.02.2021r. (środa)
LICZY SIĘ DATA WPŁYWU NA INDYWIDUALNE KONTO BANKOWE DZIECKA (CZYLI 24.02. PIENIĄDZE MUSZĄ JUŻ ZOSTAĆ ZAKSIĘGOWANE!!!)
Tytuł przelewu:
IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA OPŁATA ZA OBIADY ZA MIESIĄC MARZEC 2021
np. Jan Kowalski opłata za obiady za miesiąc MARZEC 2021
Nie uiszczenie wpłaty za obiady jest jednoznaczne z rezygnacją z posiłku w miesiącu MARZEC 2021 r.
Wpłaty dokonane po wskazanym wyżej terminie będą przelane na konto rodzica/opiekuna.
Istnieje możliwość dokonania wpłaty bez dodatkowych kosztów w banku GETIN Bank ul. Katowicka 16.
DO UISZCZENIA WPŁATY SĄ UPRAWNIONE TYLKO TE OSOBY, KTÓRE WYPEŁNIŁY I ZŁOŻYŁY NOWĄ DEKLARACJĘ OBIADOWĄ NA ROK SZKOLNY 2020/2021


indeks obiadek


Copyright © 2019. All Rights Reserved.