Szkoła Podstawowa nr 4

im. Mikołaja Kopernika w Bytomiu

     

       szesciolatek ŚWIETLICA 

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA ŚWIETLICY

Świetlica czynna jest od godz. 6.30 do godz. 17.00 (od poniedziałku do piątku).

Prowadzi działalność wychowawczo-opiekuńczą przeznaczoną dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4. Jest  miejscem, w którym dzieci rodziców czynnych zawodowo, spędzają czas przed rozpoczęciem zajęć oraz po ich zakończeniu. Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, wspomaganie w  rozwijaniu zainteresowań i odrobieniu prac domowych. Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy również o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się, wyrabiania umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich emocji.
W tym roku szkolnym zajęcia świetlicowe organizowane są w sześciu grupach świetlicowych, nad którymi opiekę sprawują następujący wychowawcy:
WYCHOWAWCA GRUPY I
mgr Ewa Mistalska
WYCHOWAWCA GRUPY II
mgr Anna Kużdżał
WYCHOWAWCA GRUPY III
mgr Marta Wiczko
WYCHOWAWCA GRUPY IV (o profilu sportowym)
mgr Leszek Legut
WYCHOWAWCA GRUPY V
lic. Magdalena Futrzyk
WYCHOWAWCY GRUPY VI
mgr Bernadeta Nowak
lic. Magdalena Jankiewicz (kierownik świetlicy)
W  NASZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ PROWADZONE SĄ NASTĘPUJĄCE ZAJĘCIA:
- Zajęcia artystyczne: plastyczne, techniczne, konstrukcyjne, muzyczne, inscenizacje, drama, udział w konkursach.
- Zajęcia umysłowe: quizy, zagadki, krzyżówki, rebusy, pogadanki i rozmowy z uczniami, pomoc w odrabianiu zadań domowych, gry dydaktyczne i edukacyjne, wypowiadanie się na zadany temat.
- Zajęcia czytelnicze: czytanie książek, wierszy, prasy.
- Zajęcia sportowe: gry i zabawy ruchowe.
- Zajęcia wychowawcze: zabawy integracyjne, zajęcia wynikające z planu opiekuńczo-wychowawczego świetlicy.
- Zajęcia rozrywkowe: zabawy tematyczne, gry stolikowe, zabawy w Bawilandi.
- Zajęcia audiowizualne: oglądanie filmów i programów edukacyjnych.

Copyright © 2017 SP nr 4 Bytom. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.