Szkoła Podstawowa nr 4

im. Mikołaja Kopernika w Bytomiu

     

       szesciolatek ŚWIETLICA 

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA ŚWIETLICY

Świetlica czynna jest

od godz. 6.30 do godz. 17.00 

(od poniedziałku do piątku).

Prowadzi działalność wychowawczo-opiekuńczą przeznaczoną dla uczniów 

Szkoły Podstawowej Nr 4. 

Jest  miejscem, w którym dzieci rodziców czynnych zawodowo, spędzają czas przed rozpoczęciem zajęć oraz po ich zakończeniu.

Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom 

w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, wspomaganie 

w rozwijaniu zainteresowań i odrobieniu prac domowych. Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy również o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się, wyrabiania umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich emocji. 

W tym roku szkolnym zajęcia świetlicowe w poszczególnych grupach prowadzą następujący wychowawcy:

GRUPA I 

mgr Anna Kużdżał

GRUPA II

mgr Gabriela Kulmaczewska

GRUPA III

lic. Diana Niedziela

mgr Iwona Zwadło

GRUPA IV 

mgr Ewa Wróblewska

lic. Beata Szulc

GRUPA V 

mgr Ewa Mistalska

mgr Sylwia Wójcik

mgr Leszek Legut

W NASZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ POWADZONE SĄ NASTĘPUJĄCE ZAJĘCIA:

- Zajęcia artystyczne: plastyczne, techniczne, konstrukcyjne, muzyczne, inscenizacje, drama, udział w konkursach.

- Zajęcia umysłowe: quizy, zagadki, krzyżówki, rebusy, pogadanki i rozmowy z uczniami, pomoc w odrabianiu zadań domowych, gry dydaktyczne i edukacyjne, wypowiadanie się na zadany temat.

- Zajęcia czytelnicze: czytanie książek, wierszy, prasy.

- Zajęcia sportowe: gry i zabawy ruchowe.

- Zajęcia wychowawcze: zabawy integracyjne, zajęcia wynikające z planu opiekuńczo-wychowawczego świetlicy.

- Zajęcia rozrywkowe: zabawy tematyczne, gry stolikowe, zabawy w bawilandii.

- Zajęcia audiowizualne: oglądanie filmów i programów edukacyjnych, prezentacje multimedialne.

 

Akademia Kompetencji

Copyright © 2018 SP nr 4 Bytom. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.