Szkoła Podstawowa nr 4

im. Mikołaja Kopernika w Bytomiu

W ramach obchodów Dni Ziemi organizatorzy zachęcają do aktywnego udziału w konkursach i ogłaszają:
Konkurs na plakat : "Ziemia jest tylko jedna".
Praca powinna być wykonana na arkuszu szarego papieru. Technika: dowolna
Plakat moze być wykonany przez 1 lub 2 osoby.Prace zgłaszać do pani B. Nowak (sala nr26) do 16 kwietnia.
Konkurs na:  STRÓJ EKOLOGICZNY
Technika wykonania stroju : dowolna.  Warunek: kreacja powinna być wykonana z materiałów przeznaczonych do recyklingu.  Z każdej klasy 1-7 przynajmniej 2 osoby reprezentujące daną klasę! Zgłoszenia uczestników do 10 kwietnia u p. B. Nowak (sala nr 26). Dzień prezentacji eko- stroju- POKAZ MODY EKOLOGICZNEJ  19 kwietnia (podczas akademii podsumowujacej Dni Ziemi)
Konkurs techniczny: "Coś z niczego" praktyczne wykorzystanie odpadow....
Uczestnicy mają za zadanie zaprojektować i wykonać dowolną techniką przedmiot codziennego użytku (np. zabawki, ozdoby, lampy, pudełka, mebla)  z odpadów i/lub surowców wtórnych w myśl hasła przewodniego. Technika:wykonania: dowolna. Praca może być wykonana przez 1 lub 2 osoby.

Konkurs poetycki pod hasłem „JEST CZADOWO?”

Zadaniem uczestników konkursu będzie napisanie wiersza dotyczącego naszych, ludzkich postaw względem drugiego człowieka oraz środowiska przyrodniczego.
Prace oddajemy do pani B. Szulc (sala 25) do 16 kwietnia

indeks dzień ziemi

 

Już po raz jedenasty Chorzowskie Hospicjum włączyło się w ogólnopolską Kampanię Pola Nadziei. Na wiosnę zakwitną żonkile posadzone jesienią na terenie miasta oraz na terenach szkolnych. Żółty żonkil jest międzynarodowym symbolem nadziei w walce z chorobą nowotworową. Ludzie na całym świecie sadzą go przed szkołami, szpitalami, urzędami i na skwerach miast na znak solidarności z chorymi. Chcemy wychowywać ludzi wrażliwych na potrzeby cierpiących, stąd pomysł, aby w konkursach udział wzięły dzieci i młodzież. Przygotowanie do udziału w konkursie da nauczycielom możliwość porozmawiania z uczniami na te tematy w sposób dostosowany do wieku dzieci.
Regulaminy konkursów:
Plastyczny dla klas 1-4 szkoły podstawowej.
    Temat: „Kwitnące żonkile w moim mieście”
    1. Nadesłane prace powinny mieć format max. A4
    2. Praca może być wykonana techniką dowolną.
Literacki dla klas 5-7 szkoły podstawowej.
Temat: List do chorego przyjaciela
1. Nadesłane prace powinny stanowić wydruk komputerowy
2. Praca powinna obejmować max.2 strony maszynopisu.
Opiekę nad konkursem w szkole sprawuje koło wolontaryjne (p. B. Foryś, p. B Findysz oraz p. S. Wójcik). Prace należy przynosić do 29 marca do s.12 lub do p. Pedagog.

indeks żonkile

Tradycyjnie już szkolne koło PCK, TPD oraz p. Pedagog zapraszają wszystkich chętnych uczniów do udziału w świątecznym konkursie plastycznym "Kiermasz wielkanocnych rozmaitości". Tematem pracy są ozdoby wielkanocne wykonane dowolną techniką. Prace należy przynosić do 9 marca ( piątek) do p. Wójcik lub do sekretariatu. Bardzo prosimy o podpisanie prac.

images WIELKANOC

Zachęcamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w konkursie. ukierunkowanym na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Konkurs organizowany jest przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Śląskie Kuratorium Oświaty, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach, Wydział Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego oraz TVP 3 Oddział Katowice. Tematyka konkursu obejmuje następujące zagadnienia: Zagrożenia związane z uczestnictwem w ruchu drogowym. Jak przeciwdziałać ludzkiej i społecznej tragedii wynikającej z wypadków drogowych. Dorośli w profilaktyce ruchu drogowego – postawa, wzorzec dla młodych czy wręcz odwrotnie. Wizja bezpiecznej komunikacji. Prezentacja właściwych postaw uczestników ruchu drogowego. Konkurs obejmuje przygotowanie dowolnej pracy o charakterze artystycznym związanej z tematem konkursu np. występ sceniczny, rysunek, przedstawienie teatralne i inne formy artystyczne tematycznie pozwalające zaprezentować możliwości oddziaływania na poprawę bezpieczeństwa. Praca konkursowa może być wykonana przez 1 osobę lub zespół. Praca może być stworzona dowolną techniką i przedstawiona w dowolny sposób. Prace należy dostarczyć do 05.04.2018 roku. Wszystkich chętnych uczniów prosimy o kontakt osobisty z panem Stanisławem Kulmaczewskim. Więcej informacji w załączniku regulaminu konkursu.

Młodzieżowy Dom Kultury w Krakowie przy ulicy Grunwaldzkiej 5, zaprasza do udziału w kolejnej 8. edycji, Międzynarodowego Konkursu Plastycznego PRZYRODA W KOLORACH 2018. Temat Konkursu:  W ŚWIECIE PSOWATYCH. Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży w wieku 3-21 lat. Szczegóły na stronie organizatora http://www.mdkgrunwaldzka5.pl/imprezy-i-konkursy.html

Prace plastyczne  wykonane dowolnymi technikami można składać do pani Doroty Poloczek do 23 kwietnia 2018 r.

P2018pies

Uczniowie zgłaszają się jako 2-osobowe zespoły. Wykonują pracę - jedną z 5 propozycji / 1. Plakat, rysunek  2. Zdjęcie ilustrujące tematykę konkursu (także metaforycznie).3. Projekt ludzika, stworka, czegoś co może stać się maskotką kampanii. 4. Przemówienie, apel …5. Kapsuła dla przyszłości… Pole dla Waszej fantazji/ Czekają na zaproszenie do Warszawy na finały. Wszystko opisane jest na stronie : http://kampaniasmog.edu.pl/konkurs/  Zachęca do udziału  - zgłoszenia i prace przyjmuje pani Dorota Poloczek.

Konkurs poezji 2018 zmiana terminu

Ogłoszenie 2018

Kliknij poniżej by pobrać wierszyki w języku angielskim
pdfikonka2018

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs „Wielka Liga Czytelników". To projekt czytelniczy o zasięgu wojewódzkim skierowany do uczniów klas 1-7 szkół podstawowych. Konkurs jest organizowany na dwóch poziomach: kl. 1-3 i 4-7. Konkurs przebiega w trzech etapach:
a)pierwszy szkolno-biblioteczny: indywidualne zdobywanie sprawności czytelniczych i test kwalifikacyjny w szkołach podstawowych,
b) drugi półfinały powiatowe: test drużynowy,
c) trzeci finał wojewódzki: drużynowe potyczki literackie.
I ETAP
Uczeń zgłasza się do konkursu w bibliotece szkolnej w dowolnym terminie. W bibliotece znajduje się lista książek, spośród których należy wybrać lektury do przeczytania i zdobywania sprawności. Do dnia 25 lutego uczestnik musi zdobyć 6 sprawności czyli przeczytać i rozwiązać testy w domu. Testy zawierają pytania dotyczące treści całej książki lub jej fragmentu, a także pytania interdyscyplinarne Każdy formularz testu dotyczy jednej książki. Za wypełnienie każdego formularza można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Do zaliczenia każdego testu konieczne jest zdobycie minimum 80 punktów. Za wykonanie zadania uczniowie otrzymują sprawność. Formularze należy oddać  do 24 lutego 2018r. w bibliotece szkolnej. Uczestnicy, którzy zdobędą 6 sprawności, wezmą udział w szkolnym teście kwalifikującym do półfinału ( termin zostanie podany w późniejszym terminie). Informacje o II i III etapie zostaną podane na bieżąco. Pełny tekst regulaminu na stronie: kliknij w obrazek

indeks WLC

 

Informujemy, że Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Szef Obrony Cywilnej Kraju ogłasza cztery konkursy kalendarzowe dla dzieci i młodzieży:
„Rebus z wyszukiwanką” dla uczniów klas 0 - 3
- Konkurs na plakat „Potrafię alarmować straż pożarną” dla uczniów klas 3 – 6
- Konkurs na spot filmowy „Żywioły i ludzie” dla uczniów klas 4 - 7
- Konkurs plastyczny ”Bezpieczeństwo w twoim otoczeniu zależy od ciebie” dla uczniów klas 4 – 7


Głównym zadaniem konkursów jest popularyzacja wśród uczniów umiejętności zachowania się w przypadku wystąpienia zagrożenia, pogłębienia wiedzy na temat niebezpieczeństw związanych z żywiołami oraz możliwościach ochrony przed nimi oraz jak prawidłowo zgłosić zdarzenie w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. Wyłonienie zwycięzców nastąpi 14 i 16 maja 2018 r. w siedzibie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, a informacja o laureatach zamieszczona zostanie na stronie internetowej www.straz.gov.pl i w mediach społecznościowych KG oraz w czerwcowym numerze czasopisma „Przegląd Pożarniczy”. Nagrody zostaną wręczone przez przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej w szkole laureatów podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego 2017/2018.


Zapraszamy i zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w konkursach. Wszystkich chętnych uczniów prosimy o kontakt osobisty z panem Stanisławem Kulmaczewskim.

Regulaminy konkursów - kliknij poniższy obrazek

straz

1. XI Ogólnopolski Konkurs „Ekologia w moim domu”

Zapraszamy  do udziału.
Uczniowie przygotowują prace indywidualnie w dwóch kategoriach:
• praca plastyczna (plakat lub komiks)
• praca multimedialna (film, nagranie piosenki, wywiad, reportaż, prezentacja).
Dopuszczalne są prace wykonane w zespole dwuosobowym. Czas trwania filmu, wywiadu, reportażu – 6 minut, piosenki, prezentacji, fotoreportażu – 3 minuty. Prace należy składać do 22 stycznia 2018 r. do pani Doroty Poloczek. Regulamin i karta zgłoszenia: http://g1.lublin.eu/wp-content/uploads/2016/10/regulamin-konkursu-eco-2016-17-1.pdf

 

eco logo eco ekologia ochrona srodowiska 21689068

2.Ogólnopolski Konkurs „SERFUJ I SZANUJ INNYCH W SIECI – LEPSZY INTERNET ZACZYNA SIĘ OD CIEBIE”

Organizator konkursu:  Szkoła Podstawowa nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie
I kategoria: Klasy I-III
II kategoria: Klasy IV-V
III Kategoria:  Klasy  VI-VII
Uczniowie przygotowują plakat na temat „SERFUJ I SZANUJ INNYCH W SIECI – LEPSZY INTERNET ZACZYNA SIĘ OD CIEBIE”.Plakat musi być wykonany w dowolnym programie graficznym z rozszerzeniem jpg. Plakat należy wydrukować w formacie A4. Do plakatu należy załączyć płytę z zapisanym na niej plakatem w wyżej wymienionym formacie. Prace konkursowe należy złożyć do 22 stycznia 2018 r. do pani Doroty Poloczek. Pozostałe informacje– regulamin: http://kuratorium.katowice.pl/index.php/szkoly-i-organy-prowadzace/konkursy-olimpiady-turnieje/inne-konkursy-i-turnieje/serfuj-i-szanuj-innych-w-sieci-lepszy-internet-zaczyna-sie-od-ciebie/

indiomykonkr209

Akademia Kompetencji

Zapisy do I klasy 2018-2019

1% dla mojej szkoły

Copyright © 2018 SP nr 4 Bytom. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.